Säkerhetsskyddslagen

en svensk lag som reglerar skydd av hemliga och känsliga uppgifter och skydd mot spionage och terrorism. Från den 1 april 2019 gäller lagen i ny form, baserad på utredningen En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25. Den röstades igenom i riksdagen i maj 2018. Lagtexten (2018:585) finns på denna länk. Lagen gäller för stat­liga och kommunala myndigheter, för statliga och kommunala företag och även för företag och andra organisationer som är viktiga för landets säkerhet. Den är tillämplig på it‑säkerhet, men också på information i andra former. Lagen gäller också för skydd av vissa platser och anläggningar, som kraftnät, vatten och avlopp, samt säkerhetsprövning vid vissa anställningar. Läs mer om säkerhetsskyddslagen på Säpos webbsidor. – Lagen ersätter den äldre säkerhetsskyddslagen från 1996. – Engelskt namn: Protective security act.

[juridiska lagar] [samhällsskydd] [ändrad 22 mars 2019]

Viktigt meddelande till allmänheten

(VMA) – varning till allmänheten vid större bränder, gasutsläpp, radio­aktivt utsläpp, krigshandlingar och andra allvarliga hot som berör många. VMA varnar på flera sätt:

  • – siren (”Hesa Fredrik”);
  • – meddelande i radio och tv;
  • – text-tv sidan 599;
  • – sms till alla i det berörda området (se cell broadcast).

– När man får varningen ska man så snabbt som möjligt:

  • – gå inomhus;
  • – stänga dörrar och fönster samt ventilation och:
  • – ta reda på mer genom att lyssna på radio.

– Faran över signaleras med en obruten 30–40 sekunder lång signal från sirenen. – Sirenen ”Hesa Fredrik” (som ibland kallas för ”flyglarm”) testas första måndagen varje kvartal (mars, juni, september och de­cem­ber) klockan 15. – VMA sköts av SOS Alarm, läs mer här. – Den 9 juni 2017 sattes larmet igång av misstag vid 22-tiden. Det tog en stund innan SOS Alarm stängde av sirenen, och det blåstes ingen ”Faran över”-signal. Bara ett fåtal medborgare tycks ha tagit larmet på allvar och följt in­struk­tion­er­na. SOS Alarm skyller på ”den mänskliga faktorn”. Händelsen utreds.

[samhällsskydd] [ändrad 21 juli 2017]

WIS

Webbaserat informationssystem – ett svenskt informationssystem för aktörer som hanterar krissituationer. Det ska användas både i samband med sådana situationer och annars som ett forum för att dela erfarenheter. WIS är inte avsett för allmänheten. – WIS sköts av MSB. Läs mer här (brukar fungera, trots eventuell överstrykning).

[förkortningar på W] [samhällsskydd] [ändrad 28 november 2020]

Strider

en hackar-grupp med inriktning på it‑system av betydelse för nationell säkerhet. De främsta målen tycks vara Belgien, Kina, Ryssland och Sverige. – Gruppen använder ett skadligt program vid namn Remsec för sina attacker. Remsec kan bland annat öppna bakdörrar till angripna datorer och logga tangenttryck­ningar. Det är svårt att upptäcka, eftersom de skadliga programmen körs i den angripna datorns arbetsminne och aldrig lagras på hårddisken. Gruppen Strider tycks ha varit aktiv sedan 2011, men blev känd först sommaren 2016. – Namnet Sauron (från Sagan om ringen) förekommer i källkoden till Remsec. Det har lett till att avslöjarna har börjat kalla attackerna för ”Saurons öga”. – Namnet Strider är också från Sagan om ringen. I den svenska översättningen heter han Vidstige, även känd som Aragorn. – Läs mer i denna rapport (borttagen) från Symantec (numera del av Broadcom). – Se MITRE:s webbsidor: länk.

[attacker] [hackare] [samhällsskydd] [ändrad 3 mars 2020]