Viktigt meddelande till allmänheten

(VMA) – varning till allmänheten vid större bränder, gasutsläpp, radio­aktivt utsläpp, krigshandlingar och andra allvarliga hot som berör många. VMA varnar på flera sätt:

  • – siren (”Hesa Fredrik”);
  • – meddelande i radio och tv;
  • – text-tv sidan 599;
  • – sms till alla i det berörda området (se cell broadcast).

– När man får varningen ska man så snabbt som möjligt:

  • – gå inomhus;
  • – stänga dörrar och fönster samt ventilation och:
  • – ta reda på mer genom att lyssna på radio.

– Faran över signaleras med en obruten 30–40 sekunder lång signal från sirenen. – Sirenen ”Hesa Fredrik” (som ibland kallas för ”flyglarm”) testas första måndagen varje kvartal (mars, juni, september och de­cem­ber) klockan 15. – VMA sköts av SOS Alarm, läs mer här. – Den 9 juni 2017 sattes larmet igång av misstag vid 22-tiden. Det tog en stund innan SOS Alarm stängde av sirenen, och det blåstes ingen ”Faran över”-signal. Bara ett fåtal medborgare tycks ha tagit larmet på allvar och följt in­struk­tion­er­na. SOS Alarm skyller på ”den mänskliga faktorn”. Händelsen utreds.

[samhällsskydd] [ändrad 21 juli 2017]

Dagens ord: 2017-07-22