cell broadcast

sändning av textmeddelande (SMS) till alla mobiltelefoner i ett område. Används för informa­tion i nödsituationer som naturkatastrofer, bränder och svåra olyckor. Tekniken kan också användas för reklam och olika tjänster. Medde­landen som sänds med cell broad­cast når alla mobiltelefoner som finns i den sändande basstationens täckningsområde (cell). En eller flera eller alla basstationer kan sända samma medde­lande. (Se också broad­cast.) – Cell broadcast ingår i GSM‑standarden, men förutsätter att basstationer och mobiltelefoner (eller annan utrust­ning som an­vänder mobiltelefonnätet) anpassas till tekniken. – Se också Viktigt meddelande till allmänheten.

[meddelanden] [mobilt] [ändrad 28 december 2018]