bakdörr

icke do­ku­ment­e­rad möj­lig­het att ta sig in i ett program eller ett system, obe­ro­ende av de vanliga skydden. Programmerare lägger ofta in bak­dörrar i program för att kunna rätta till fel i efter­hand. Detta kan vara legi­timt eller otillåtet be­ro­ende på omständigheterna. Bakdörrar in­stal­leras också av angrip­are, till exempel av datavirus. – På engelska: back door eller trap door. 

[it-säkerhet] [programmering] [ändrad 30 oktober 2018]