bakdörr

icke do­ku­ment­e­rad möj­lig­het att ta sig in i ett program eller ett system så att man kan göra ändringar, obe­ro­ende av de vanliga skydden. – Programmerare lägger ofta in bakdörrar i program för att kunna rätta till fel i efter­hand. Detta kan vara legitimt eller otillåtet be­ro­ende på omständigheterna. Bakdörrar installeras också av angrip­are, till exempel av datavirus. – På engelska: back door eller trap door.

[it-säkerhet] [programmering] [ändrad 30 oktober 2018]