WIS

Webbaserat informationssystem – ett svenskt informationssystem för aktörer som hanterar krissituationer. Det ska användas både i samband med sådana situationer och annars som ett forum för att dela erfarenheter. WIS är inte avsett för allmänheten. – WIS sköts av MSB. Läs mer här (brukar fungera, trots eventuell överstrykning).

[förkortningar på W] [samhällsskydd] [ändrad 28 november 2020]