Strider

en hackar-grupp med inriktning på it‑system av betydelse för nationell säkerhet. De främsta målen tycks vara Belgien, Kina, Ryssland och Sverige. – Gruppen använder ett skadligt program vid namn Remsec för sina attacker. Remsec kan bland annat öppna bakdörrar till angripna datorer och logga tangenttryck­ningar. Det är svårt att upptäcka, eftersom de skadliga programmen körs i den angripna datorns arbetsminne och aldrig lagras på hårddisken. Gruppen Strider tycks ha varit aktiv sedan 2011, men blev känd först sommaren 2016. – Namnet Sauron (från Sagan om ringen) förekommer i källkoden till Remsec. Det har lett till att avslöjarna har börjat kalla attackerna för ”Saurons öga”. – Namnet Strider är också från Sagan om ringen. I den svenska översättningen heter han Vidstige, även känd som Aragorn. – Läs mer i denna rapport (borttagen) från Symantec (numera del av Broadcom). – Se MITRE:s webbsidor: länk.

[attacker] [hackare] [samhällsskydd] [ändrad 3 mars 2020]