pingserver

server som tar emot meddelanden (pingar) från bloggar när de publicerar nytt material. – Pingservern gene­rerar löpande en lista över aktu­ella bloggar: sådana listor används av sökmotorer som är specialiserade på bloggar, och av tjänster som talar om för RSS-läsare när bloggar har uppdaterats. Vissa blogg­verktyg har auto­ma­tisk kopp­ling till en bestämd ping­server, andra ping­servrar är öppna, och tar emot pingar från alla. (Om miss­bruk av detta, se sping.) – På engelska: ping server. – Pingservrar brukar använda protokollet Track­back.

[bloggar] [rss] [ändrad 11 april 2020]

följa

(follow) – om Twitter och andra mikro­bloggar: abonnera på alla inlägg (tweetar) som någon annan skriver. – Inlägg från de som du följer visas automa­tiskt i ditt Twitter­flöde (eller mot­svarande i andra mikro­bloggar). Den som följer någon annan kallas för följare. Att sluta följa någon kallas på engelska för to unfollow.

[sociala medier] [ändrad 20 december 2018]

retweet

återpublicering av någon annans inlägg (tweet)Twitter. Man pub­li­cerar då in­lägget i sitt eget flöde och markerar det med ordet retweet eller med RT. Twitter kallar det för retweet även på svenska.

[bloggar] [ändrad 31 januari 2018]

subtweet

i Twitter: en tweet som handlar om en bestämd person, men som inte nämner personen på ett sökbart sätt. Det är ändå uppen­­bart för många vem det handlar om. – Läs mer på Lifewire (länk). – Ordet: Samman­drag­ning av sub­liminal och tweet. (Sub­liminal syftar på något som vi inte upp­fattar medvetet, men på­verkas av ändå.)

[bloggar] [ändrad 31 januari 2018]

lifecasting

  1. livssändning – uppvisande av allt man gör i direkt­sändning på internet. Man bär på sig en webb­kamera som i princip alltid är på. Ofta ingår möjlighet till direkt­kommu­ni­ka­tion med de som tittar på. Olika former av life­casting har funnits sedan 1980‑talet. (Med casting som i broad­casting.) – Se också lifelogging och lifestream. – Läs mer i Wikipedia;
  2. vardagsbloggande – när man skriver om sina dagliga göromål på en blogg eller mikro­blogg.
  3. – även: att göra gipsavgjutning av en levande människas kropp.

– Jäm­för med mind­casting.

[bloggar] [it-liv] [videoteknik] [ändrad 5 december 2019]