pingserver

server som tar emot meddelanden (pingar) från bloggar när de publicerar nytt material. – Pingservern gene­rerar löpande en lista över aktu­ella bloggar: sådana listor används av sökmotorer som är specialiserade på bloggar, och av tjänster som talar om för RSS-läsare när bloggar har uppdaterats. Vissa blogg­verktyg har auto­ma­tisk kopp­ling till en bestämd ping­server, andra ping­servrar är öppna, och tar emot pingar från alla. (Om miss­bruk av detta, se sping.) – På engelska: ping server. – Pingservrar brukar använda protokollet Track­back.

[bloggar] [rss] [ändrad 11 april 2020]