iceberg tweet

tweet vars synliga del bara är en liten del av meddelandet. Typexempel: tweeten innehåller en länk till en webbsida, där huvud­delen av med­del­an­det finns.

[bloggar] [ändrad 20 april 2017]