fediversum

nätverk av webbtjänster som drivs var för sig, men som kommunicerar. – Fediversum omfattar oftast sociala medier. Ett känt exempel är Mastodon. – På engelska: fediverse. – Ordet kommer av federerad och universum.

[sociala medier] [ord på -verse] [11 februari 2023]

metaversum

ett annat ord för cyberrymden. – Alltså den upplevda verklighet av text, ljud och bild som är tillgäng­lig genom internet. Det har runt 2020 blivit vanligt att man tänker sig flera sådana metaversum som existerar parallellt och inte behöver ha något gemensamt förutom att de är baserade på internet. – Ordet metaverse (meta och universe) infördes 1993 av den amerikanska författaren Neal Stephenson (nealstephenson.com) i romanen Snow­crash. Det har blivit vanligt som beteckning på den alternativa värld av tredimensionella miljöer som man kan nå i datorspel för flera användare, eller i speciella gemenskaper. Användare representeras i metaversum av rörliga grafiska figurer (avatarer) som alla användare kan se. Man kan också foga in video från videokameror. Miljön i metaversum kan modifieras av användarna. I vissa metaversum, som Second life, kan man köpa och sälja (virtuell) tomtmark. – Metaversum var ett av årets svenska nyord 2021 enligt Språkrådet (se isof.se…) och Språktidningen (se spraktidningen.se…). – 2021 blev det känt att Facebooks grundare Mark Zuckerberg vill utveckla Facebook till ett metaversum. Det spekulerades i att det skulle bildas ett företag med namnet Metaverse som skulle bli moderbolag till Facebook. I oktober 2021 tillkännagavs att moderbolaget skulle heta bara Meta. I början av 2023 blev det känt att Facebook / Meta skär ner på sina satsningar på metaversum. En anledning är att intresset för metaversum har överflyglats av intresset för generativ AI. En annan är att de produkter för metaversum som hittills har visats upp, som Meta Horizon Worlds, inte har levt upp till förhandshajpen. – Läs mer om metaversum på W3C:s webbsidor (länk). – På engelska: metaverse. – IDG:s artiklar om metaverse: länk.

[verkligheter] [ord på -verse] [virtuell verklighet] [ändrad 14 maj 2023]

Verse

  1. – ett system för e-posthantering, ursprungligen från IBM och baserat på Watson, 2019 köpt av indiska HCL (hcltech.com). (Watson är ett system av kraft­fulla datorer som kan analysera skriven text och dra slutsatser av innehållet.) – Syftet med Verse är att hjälpa an­vändarna att sortera och prioritera e‑post, in­lägg i sociala medier och andra meddelanden. Verse hämtar e‑posten från en Domino-server (HCL Notes), använder Apache Solr för sökningar och Watson för analys av innehållet. Verse, som presenterades i november 2014, gick först under arbets­namnet Mail Next. Det blev tillgängligt kom­mer­si­ellt i början av 2015. – Se HCL:s webbsidor;
  2. – kort för universe. -verse ingår i några uttryck som betecknar den värld som avgränsas av en bestämd teknik eller applikation. Översätts där det är tillämpligt till svenska med -versum.

[e-post] [ord på -verse] [ändrad 11 februari 2023]