mobcast

(mobile podcast)podd som görs med mobiltelefoner – alltså det att ljud och även bild som sänds från mobiltelefoner publiceras direkt på internet. (Jämför med moblogging.) Mob i mobcast anspelar både på mob som i mobil och mob som i smart mob. – Se också casting.

[mobilt] [poddar] [ändrad 25 juli 2022]