mobcast

(mobile podcast) – poddradio (podcast) med mobiltelefoner – alltså det att ljud och även bild som sänds från mobiltelefoner publiceras direkt på webben i bloggar. (Jämför med moblogging.) Mob i mobcast anspelar både på mob som i mobil och mob som i smart mob.

[ljud och bild] [mobilt] [ändrad 18 januari 2018]