syndikering

  1. – benämning på publicering av nyheter och annat material på webben som RSS-flöden (newsfeeds) så att andra webbsidor ska kunna återpublicera materialet på ett enkelt sätt. – Se RSS;
  2. – annars står syndikering för vad nyhetsbyråer gör: grosshandel med nyheter, ofta vidareförsäljning av nyheter som redan har publicerats en gång. Detta är vanligt i USA där tidningar ofta, genom förmedling av nyhetsbyråer, återpublicerar nyheter och debattartiklar från de största tidningarna med angivande av källan (motsvarande med radio och tv). I Sverige får tidningarna i stället material direkt från nyhetsbyråer som TT.

[massmedier] [rss] [ändrad 11 april 2020]

RSS-läsare

(news reader) – program som visar text och bild som publiceras i RSS‑format, alltså publiceras som ett RSS‑flöde. Det som visas i en RSS-läsare är en webbsida eller en blogg eller, särskilt förr, en sammanfattning av innehållet på en webbsida eller blogg. De flesta RSS‑läsare är fristående program, men det finns också webbsidor som fungerar som RSS‑läsare. De flesta nyare webbläsare har också inbyggda RSS‑läsare.

[bloggar] [rss] [ändrad 17 januari 2021]

feed

– flöde, matning; to feedatt mata:

  1. news feed, RSS feed, web feed – se RSS‑flöde;
  2. flöde, matning; to feed – att mata – to feed paper into the printer – att mata papper i skrivaren; – Även: inmatningen av data eller signaler från en del av ett system till ett annat, till exempel antenna feed – antennmatning – den signal som går till en antenn från studioutrustning eller liknande.

[elektronisk kommunikation] [rss] [skrivare] [ändrad 24 november 2019]

pingserver

server som tar emot meddelanden (pingar) från bloggar när de publicerar nytt material. – Pingservern gene­rerar löpande en lista över aktu­ella bloggar: sådana listor används av sökmotorer som är specialiserade på bloggar, och av tjänster som talar om för RSS-läsare när bloggar har uppdaterats. Vissa blogg­verktyg har auto­ma­tisk kopp­ling till en bestämd ping­server, andra ping­servrar är öppna, och tar emot pingar från alla. (Om miss­bruk av detta, se sping.) – På engelska: ping server. – Pingservrar brukar använda protokollet Track­back.

[bloggar] [rss] [ändrad 11 april 2020]

RSS-flöde

(RSS feed, även: web feed) – den funktion i RSS som underrättar abon­nenter om nytt material allt eftersom det läggs ut på webbsidor som de vill följa. – Ett RSS‑flöde kan läsas i speci­ella program, RSS‑läsare, eller i de flesta vanliga webbläsare. Man an­vänder RSS‑flöden för att läsarna ska kunna kolla ifall det har kommit något nytt på en webb­sida utan att de ska behöva ladda in hela sidan. Nya inslag läggs överst. Det sparar tid för läsarna och minskar belast­ningen på webb­servern. Inget hindrar att RSS‑flödet innehåller hela den text som finns på webb­sidan: det är en praktisk fråga. – For­matet passar för bloggar, nyhets­tidningar, diskussionsforum och för en del former av försäljning. Det viktiga är att sidan rätt ofta fylls på med nytt innehåll. – Tekniskt är ett RSS‑flöde ett doku­ment i XML som läggs ut på internet paral­lellt med den vanliga webbsidan. Detta sker ofta med automatik: Computer Swedens RSS‑flöde hämtar rubrik och ingress från de artiklar som tidningen pub­li­cerar på webben. – På engelska kallas det också för web feed, webb­flöde, som är en mer allmän benämning – det finns nämligen andra, liknande tekniker som inte heter RSS, främst Atom. – Läs också om RSS.

[rss] [ändrad 17 januari 2021]