tweet

en tweet –– ett inlägg på Twitter; to tweet –– att göra inlägg på Twitter, att tweeta. – Att tweeta är det ord som används i Twitters svenska version (inte ”att twittra”). – Se också iceberg tweet, retweet och subtweet. – I fyllan, se dweet.

[bloggar] [språktips] [ändrad 29 januari 2018]