tweet

en tweet – ett inlägg på Twitter; to tweet – att göra inlägg på Twitter, att tweeta. – Att tweeta är det ord som används i Twitters svenska version (inte att twittra). – Se också iceberg tweet, retweet och subtweet. – I fyllan, se dweet.

[bloggar] [språktips] [ändrad 29 januari 2018]