lifestream

livsström, livsflöde – löpande beskrivning på internet av en persons liv och handlingar. – Life­streaming genom­förs av personen själv (the life­streamer) med hjälp av webb­kamera, bloggar, sms och sociala nätverk. – Se också life­casting och life­logging.

[it-liv] [socialt] [ändrad 15 juli 2017]