subtweet

i Twitter: en tweet som handlar om en bestämd person, men som inte nämner personen på ett sökbart sätt. Det är ändå uppen­­bart för många vem det handlar om. – Läs mer på Lifewire (länk). – Ordet: Samman­drag­ning av sub­liminal och tweet. (Sub­liminal syftar på något som vi inte upp­fattar medvetet, men på­verkas av ändå.)

[bloggar] [ändrad 31 januari 2018]