trackback

returlänkning – automatiskt sätt för bloggare att visa vad andra bloggare skriver om dem. En funktion i bloggningsverktygen informerar (”pingar”) bloggen när en annan blogg kommenterar den. En länk till kommentaren och ofta också ett utdrag ur texten läggs då automatiskt in på den omnämnda bloggen. Förutsättningen är att båda parter använder trackback‑protokollet. – Trackback utvecklades av före­taget Six Apart för bloggverktyget Movable Type, och det har sedan spritts. Specifikationen finns här. – Track­back, även kallat pingback, var från början ett varumärke, men används ofta som ett vanligt ord. – Om missbruk av trackback, se sping.

[bloggar] [webbpublicering] [ändrad 25 maj 2017]