Moneypenny

arbetsnamn på en talstyrd bemannad digital hjälp­reda som 2015 utvecklades av Facebook. Den testades hösten 2015 under namnet Facebook M, men lades sedan ner. – Namnet: Efter miss Money­­penny, sekreteraren i James Bond‑filmerna.

[nerlagt] [sociala medier] [ändrad 3 oktober 2018]

Khelafabook

ibland stavat 5elafabook – kortlivat socialt nätverk för terrorist­orga­nisa­tionen Islamiska staten, IS. Sajten var uppe ett par dagar runt den 10 mars 2015, men för­svann sedan. En förklaring fanns tidigare på 5elafabook.com (stängd).

[politik] [sociala nätverk] [ändrad 23 oktober 2017]

sociala nätverk

(social networks)sociala kontaktnät – webbplats för kontakter mellan människor som känner varandra, direkt eller indirekt. Det är en typ av sociala medier. – För att delta i ett socialt nätverk på internet måste man först bli medlem. Man kontaktar sedan andra medlemmar, lämpligen sådana som man redan känner, och ber att få ha dem som kontakter eller vänner (terminologin varierar – se också avvänna). Varje medlem bygger upp en lista med kontakter, men normalt kan ingen enskild medlem överblicka hela det sociala nätverket. Däremot kan man successivt utvidga sitt eget nät­verk genom att ta kontakt med sina kontakters kontakter. – Sociala nätverk brukar ha meddelanden, diskussionsforum, grupper och andra gemensamma aktiviteter. Många använder sociala nätverk för meddelanden i stället för vanlig e‑post, eftersom sociala nätverk är tämligen spam-fria. – Kända sociala nätverk är Facebook, LinkedIn och Myspace. – Twitter ses ofta som ett socialt nätverk, men mer precist är Twitter en mikroblogg. – Termen socialt nätverk är hämtad från sociologin där det beskriver hur människor som känner varandra, ofta beskrivet med ett streckdiagram. Det kallas också för sociogram. – Se också community, Dunbar‑tal, geosocial, socialize och virtuell gemenskap. Det finns också antisociala nätverk.

[sociala nätverk] [ändrad 27 november 2019]

After School

ett anonymt socialt nätverk för amerikanska läro­verks­elever. Troligen nerlagt sommaren 2019. – Sedan After School lanserades hösten 2014 har det kritiserats hårt för att det har använts för nät­mobbning och hot om våld och dödsskjutningar. After School finns på webben och som app. På grund av kritiken tog Apple under en tid bort After School från App Store, men efter en del ändringar fanns appen åter där, liksom på Google Play. – Se afterschoolapp.com (nere sedan oktober 2019). – Läs också om Canary†, Jodel, Nearby, Post­secret, Whisper och Yik Yak† samt om Rethink och Fulfiltret, två program som mot­verkar nät­mobbning.

[appar] [dold identitet] [sociala nätverk] [ändrad 30 november 2019]

Circly

namn på ett avvecklat finländskt socialt nätverk för användning med mobiltelefon, utvecklat med tanke på äldre. Det var en app för videosamtal med smarta mobiler. An­vändarna grupperade sig i små, slutna grupper, till exempel en familj. En sådan grupp kallas för en Circly. För an­vändare som inte var vana vid smarta mobiler fanns särskilt lätt­hanterliga assisted accounts. – Circly grundades 2011 i Finland av Matti Kari på företaget Pieni piiri (pienipiiri.fi, arkiverad). Nätverket användes i finländsk hälsovård och äldrevård. – Se circly.com (domänen avregistrerad 2018).

[nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 13 april 2018]

Nearby

ett amerikanskt anonymt och platsbaserat socialt nätverk. Kallas också för Nearby Live. – Syftet med Nearby är, enligt grundarna, att hjälpa människor att skaffa vänner. Nearby använder den smarta mobilens GPS‑mottagare för att fastställa var mobilen finns. Den tar sedan reda på vilka andra Nearby‑användare som finns i närheten och listar dem för användaren. Användaren kan sedan ta kontakt med andra användare och delta i diskussioner med dem. – Nearby drivs av ett företag i Palo Alto. Det lansera­des 2010 under namnet Who’s near me. Efter att ett annat företag, Whoshere, klagade på varumärkesintrång bytte tjänsten först namn till WNM Live, sedan till Nearby. – Se wnmlive.com.

[appar] [sociala nätverk] [ändrad 20 juli 2020]