likejacking

”gilla-kapning” – manipulation av gilla-knappen i Face­book*. Började i juni 2010. An­vändarna lockas att klicka på en länk i Face­book, men när de gör det klickar de i själva verket på knappen ”gilla”. Det gör att länken hamnar på an­vändarens sida i Face­book, varpå an­vändarens vänner ser den, klickar på länken och råkar ut för samma sak. Mani­pula­tionen tycks inte ställa till någon direkt skada, för­utom att den lägger till oönskad in­forma­tion.