stalker app

program (app) som påstås kunna visa vilka som tittar på an­vändarens in­for­ma­tion på Face­book eller andra sociala nätverk. Det är alltså program som påstås avslöja personer, stalkers, som för­följer eller kart­lägger an­vänd­aren. – Face­book hävdade i mars 2010 att stalker apps var bluff och att sådana på­stådda appar skulle tas bort från Facebook.

[appar] [förföljelser] [kartläggning] [sociala nätverk] [ändrad 28 juni 2017]