Facebook M

nerlagd experimentell digital hjälpreda som kunde användas med Facebook Mes­sen­ger. – Face­book M skulle själv­ständigt kunna boka tider, köpa presenter och leta in­for­ma­tion. – Face­book M påminde om Apples Siri och Microsofts Cortana, men skilde sig från dem genom att mänsk­liga assistenter hjälpte pro­gram­men när det behövdes. Ett system för maskininlär­ning följde de mänsk­liga assis­tent­ernas arbete, och skulle kunna lära av det. – Face­book M testades först i San Fran­cisco-området med början i augusti 2015, och var bara tillgängligt för en begränsad grupp. I januari 2018 lades projektet ner. Tjänsten var först känd som Money­penny. – Se Facebooks webb­sidor (inaktuellt). – Jäm­för med Amazon Echo, Soundhounds Hound och med IBM:s Watson samt med Wolfram Alpha.

[maskininlärning] [nerlagt] [personliga data] [ändrad 10 september 2018]