Facebook M

nerlagd experimentell digital hjälpreda som kunde användas med Facebook Mes­sen­ger. – Face­book M skulle självständigt kunna boka tider, köpa presenter och leta infor­ma­tion. – Facebook M påminde om Apples Siri och Microsofts Cortana, men skilde sig från dem genom att mänskliga assistenter hjälpte program­men när det behövdes. Ett system för maskininlär­ning följde de mänskliga assistent­ernas arbete, och skulle kunna lära av det. – Facebook M testades först i San Francisco‑området med början i augusti 2015, och var bara tillgängligt för en begränsad grupp. I januari 2018 lades projektet ner. Tjänsten var först känd som Moneypenny. – Se Facebooks webb­sidor (inaktuellt). – Jämför med Amazon Echo, Soundhounds Hound och med IBM:s Watson samt med Wolfram Alpha.

[maskininlärning] [nerlagt] [personliga data] [ändrad 10 september 2018]