ABM

account-based marketing – kontobaserad marknadsföring – marknadsföring som är inriktad på ett urval av existerande och potentiella kunder (konton).

[förkortningar på A] [marknadsföring] [23 februari 2023]

AW

after work – det att personalen går på lokal tillsammans direkt efter arbetsdagens slut. – After work som uttrycket används på svenska (och på ett par andra språk) är en pseudoanglicism, det vill säga att uttrycket inte används i den betydelsen i engelskspråkiga länder.

[arbetsliv] [förkortningar på A] [10 september 2022]