ABM

account-based marketing – kontobaserad marknadsföring – marknadsföring som är inriktad på ett urval av existerande och potentiella kunder (konton).

[förkortningar på A] [marknadsföring] [23 februari 2023]