parkoppling

procedur för bekräftande av att två enheter kan och får kom­mu­ni­cera med varandra. – Ordet parkoppling används mest om trådlös kommunikation, till exempel med Bluetooth. För att två enheter med Bluetooth ska kunna skicka filer mellan varandra krävs att de först parkopplas (eller paras ihop). Det är en enkel procedur som börjar med att en av enheterna skickar ett enkelt meddelande till den andra. (Det är den enda kommunikation som är möjlig i Bluetooth mellan enheter som inte är parkopplade.) Om den som har hand om den andra enheten kvitterar mottagandet blir enheterna parkopplade. Det kan krävas att man kvitterar genom att repetera en ”kod” (oftast ett kort nummer) från den första enheten. Motsvarande procedur förekommer i andra sam­man­hang. – Pairing kan givetvis också översättas med ”parning”, men det ordet ger andra, kanske ovidkommande, associationer. – På engelska: pairing.

[datakommunikation] [trådlöst] [ändrad 29 april 2018]

low power wide area network

(LPWAN)trådlöst nätverk med låg strömförbrukning och lång räckvidd. – Som ”lång räckvidd” räknas här ungefär en kilometer eller mer. Sådana nätverk är önskvärda för sakernas internet, i synnerhet utomhus och på avstånd från bebyggelse och eluttag. Datamängderna som ska överföras i sakernas internet är ofta mycket små, så det behövs inte mycket bandbredd, vilket innebär låg strömförbrukning. Men samtidigt kan det vara besvärligt att ordna strömförsörjning alls, vare sig genom anslutning genom elnätet eller med batterier, som måste bytas. Mobiltelefoni kan därför vara olämpligt och dessutom dyrt. – LPWAN är en övergripande beteckning på flera olika kommunikationstekniker: en lista finns i Wikipedia. – Jämför med 6lowpan.

[sakernas internet] [trådlöst] [ändrad 11 december 2017]

Ezrf

tidigare: en programsvit för övervakning och styrning av trådlösa nätverk. Ezrf utvecklades och såldes av det amerikanska företaget Meru, som 2015 köptes av Fortinet (se här). Fortinet har integrerat Ezrf i sina egna produkter och ger support till Merus kunder, men använder inte längre varumärket. – Stavades ibland E[z]RF.

[trådlöst] [uppköpt] [ändrad 13 januari 2020]

repeater

i elektronisk kommunikation: anordning som tar emot en signal och skickar den vidare. En wi‑fi repeater tar emot signalen från den trådlösa routern och skickar den vidare. Kallas också för räckviddsförlängare. – En repeater förändrar inte signalen, förutom att den upprepar den med starkare signal, och den skickar den vidare på ett förinställt sätt utan att göra några val.

[datakommunikation] [ändrad 15 december 2020]

strålformning

koncentration av en trådlös signal i en bestämd riktning. – Motsvarar när man samlar ljuset från en strålkastare i en tunn stråle. I mobiltelefoni används strålformning för att man ska kunna skicka en extra stark signal till mottagaren, och låta den starka signalen följa henne när hon rör på sig under samtalet. – Motsvarande teknik används i andra sammanhang, både när det gäller radio‑signaler och ljud. I wi‑fi‑routrar är MIMO‑tekniken ett slags strålformning. – På engelska: beamforming.

[mobilt] [trådlöst] [ändrad 31 juli 2019]