parkoppling

procedur för bekräftande av att två enheter kan och får kom­mu­ni­cera med varandra. – Ordet parkoppling används mest om trådlös kommunikation, till exempel med Bluetooth. För att två enheter med Bluetooth ska kunna skicka filer mellan varandra krävs att de först parkopplas (eller paras ihop). Det är en enkel procedur som börjar med att en av enheterna skickar ett enkelt meddelande till den andra. (Det är den enda kommunikation som är möjlig i Bluetooth mellan enheter som inte är parkopplade.) Om den som har hand om den andra enheten kvitterar mottagandet blir enheterna parkopplade. Det kan krävas att man kvitterar genom att repetera en ”kod” (oftast ett kort nummer) från den första enheten. Motsvarande procedur förekommer i andra sam­man­hang. – Pairing kan givetvis också översättas med ”parning”, men det ordet ger andra, kanske ovidkommande, associationer. – På engelska: pairing.

[datakommunikation] [trådlöst] [ändrad 29 april 2018]

Dagens ord: 2018-08-16