repeater

i elektronisk kommunikation: anordning som tar emot en signal och skickar den vidare. En wi‑fi repeater tar emot signalen från den trådlösa routern och skickar den vidare. Kallas också för räckviddsförlängare. – En repeater förändrar inte signalen, förutom att den upprepar den med starkare signal, och den skickar den vidare på ett förinställt sätt utan att göra några val.

[datakommunikation] [ändrad 15 december 2020]