low power wide area network

(LPWAN)trådlöst nätverk med låg strömförbrukning och lång räckvidd. – Som ”lång räckvidd” räknas här ungefär en kilometer eller mer. Sådana nätverk är önskvärda för sakernas internet, i synnerhet utomhus och på avstånd från bebyggelse och eluttag. Datamängderna som ska överföras i sakernas internet är ofta mycket små, så det behövs inte mycket bandbredd, vilket innebär låg strömförbrukning. Men samtidigt kan det vara besvärligt att ordna strömförsörjning alls, vare sig genom anslutning genom elnätet eller med batterier, som måste bytas. Mobiltelefoni kan därför vara olämpligt och dessutom dyrt. – LPWAN är en övergripande beteckning på flera olika kommunikationstekniker: en lista finns i Wikipedia. – Jämför med 6lowpan.

[sakernas internet] [trådlöst] [ändrad 11 december 2017]

Dagens ord: 2018-04-12