6lowpan

IPv6 over low power wireless personal area networks, alternativt IPv6 over low power wireless area networks – arbets­grupp som ut­veck­lar en standard för ström­snål trådlös kom­mu­ni­ka­tion med ver­sion 6 av inter­net­proto­kollet IP (IPv6). – 6lowpan lade 2007 fram ett förslag till teknisk speci­fi­ka­tion, RFC 4944 (länk). – Läs också om LPWAN.

[rfc] [sakernas internet] [trådlöst] [ändrad 11 december 2017]