radio

  • strikt tekniskt: överföring av information med elektromagnetiska vågor. I den betydelsen räknas inte bara ”vanliga” radioutsändningar (rundradio) som radio, utan också tv‑sändningar, mobiltelefoni, wi‑fi och bluetooth. – Se också mikrovågor;
  • sändtagare för trådlös elektronisk kommunikation – mobiltelefoni, wi-fi, bluetooth, kallas ibland för radio;
  • – vardagligt och juridiskt: rundradio, alltså schemalagda utsändningar av program som kan tas emot av alla som har radiomottagare för rätt frekvensband;
  • poddradio, eller poddar, har formen av radioprogram, men sänds genom internet, antingen fristående eller som komplement till utsändning genom rundradio (se Play).

[elektronik] [elektronisk kommunikation] [poddar] [publicering] [radio och tv] [ändrad 26 oktober 2020]