cancel culture

cancelkultur, raderingskultur – strävan att radera kända personer som beskylls för skandalösa handlingar eller yttranden från internet och andra forum. De ska inte nämnas, och deras verk ska ignoreras. De ska bli opersoner. Man talar också om call‑out culture (callout culture): då menar man kampanjer för utradering. – Uttrycket cancel culture har använts sedan mitten av 2010‑talet. – Cancelkultur används också om ungdomars utfrysning av andra ungdomar på sociala medier och i skolan. – Se också cancel (betydelse 2), cancel culture OCD och self‑cancel culture.

[förföljelse] [trender] [ändrad 17 maj 2023]

Dagens ord: 2019-11-03