cancel culture

raderingskulturen – strävan att radera kända personer som har beskyllts för skandalösa handlingar från internet och andra forum. De ska inte nämnas, och deras verk ska ignoreras. De ska bli opersoner. Man talar också om call‑out culture (callout culture): då menar man kampanjer för utradering. – Uttrycket cancel culture har använts sedan mitten av 2010‑talet. – Se också cancel (betydelse 2) och self-cancel culture.

[förföljelse] [trender] [ändrad 5 februari 2021]

Dagens ord: 2019-11-03