cancel culture

raderingskulturen – strävan att radera kända personer som beskylls för skandalösa handlingar eller yttranden från internet och andra forum. De ska inte nämnas, och deras verk ska ignoreras. De ska bli opersoner. Man talar också om call‑out culture (callout culture): då menar man kampanjer för utradering. – Uttrycket cancel culture har använts sedan mitten av 2010‑talet. – Se också cancel (betydelse 2), cancel culture OCD och self‑cancel culture.

[förföljelse] [trender] [ändrad 31 januari 2022]

Dagens ord: 2019-11-03