hemlig dataavläsning

(HDA)avläsning av allt som skrivs och visas på en dator. – Hemlig dataavläsning görs med användning av en trojansk häst, ett program som har installerats i datorn utan användarens vetskap. Den trojanska hästen kan avläsa varje knapp­tryck­ning på datorn och även uppfånga de meddelanden som tas emot på datorn. Den uppfångade informationen vidarebefordras genom datorns internetanslutning till den som har installerat den trojanska hästen. Genom att man avläser knapptryckningar kringgår man skyddsmedel som kryptering. – Användning av hemlig dataavläsning har i Sverige tidigare avvisats som polisiär spaningsmetod, men det aktualiserades på nytt i november 2015 efter massmorden i Paris. – I november 2017 lade utredaren Petra Lundh fram delbetänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89, se denna länk). Hon föreslog att hemlig dataavläsning skulle tillåtas under fem år för att därefter utvärderas. Riksdagen beslöt 2020 att hemlig dataavläsning skulle tillåtas vid misstanke om grov brottslighet på försök 2020–2025 för att därefter utvärderas – se riksdagen.se/sv/dokument…. – Se också hemlig avlyssning av elek­tron­isk kommunika­tion, hem­lig övervak­ning av elektron­isk kommu­ni­ka­tion och Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel.

[avläsning] [it-säkerhet] [juridik] [ändrad 8 maj 2023]

Itanium

Intels första 64‑bitarsprocessor, utvecklad i samarbete med dåvarande Hewlett‑Packard† (numera HPE), avvecklad 2017. – Itanium hade EPIC‑arkitekturen i stället för RISC, som ansågs föråldrat när Itanium utvecklades. – Efter flera års förseningar släpptes den första Itaniumprocessorn sommaren 2001. Hette först IA‑64. Så småningom blev den känd som ”Itanic” (efter Titanic‑katastrofen), eftersom det inte var många, förutom Hewlett‑Packard, som använde den. Oracle slutade med Itaniumservrar 2011. – Intel tillverkade Itaniumprocessorer fram till 2017; den sista versionen, Itanium 9700, kom i maj 2017. HPE kommer att stödja Itanium fram till 2025. (HPE använder numera processorer från Intel och AMD.) – Se Intels webb­sidor.

[nerlagt] [processorer] [ändrad 25 september 2018]