hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

i svensk lag: det att polisen spelar in telefon­samtal och kopierar e‑post till och från miss­­tänkta per­soner. Även SMS och andra med­delan­den kan spelas in.– – Detta ska skiljas från hemlig övervakning, som inne­bär att man registre­rar vem som kommunicerar med vem, men inte vad som sägs eller skrivs. Se också hemlig data­avläs­ning. –– Hemlig av­­lyss­­ning av elek­tro­nisk kommu­­­­ni­­­ka­­­­tion regleras i Rätte­­gångs­­balken, ka­pitel 27, para­graf 18 och följande para­grafer (se här). Det får ske efter dom­stols­beslut på be­gäran av åklagare. –– Se också lagen om elek­tronisk kom­mu­nikation.

[avlyssning] [elektronisk kommunikation] [juridik] [ändrad 20 augusti 2018]

Dagens ord: 2013-12-08