hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

i svensk lag: det att polisen spelar in telefon­samtal och kopierar och sparar e‑post till och från misstänkta per­soner. Även SMS och andra med­delan­den kan avläsas och sparas. – Detta ska skiljas från hemlig övervakning, som inne­bär att man registre­rar vem som kommunicerar med vem, men inte vad som sägs eller skrivs. Se också hemlig dataavläsning. – Hemlig av­­lyss­­ning av elek­tro­nisk kommu­­­­ni­­­ka­­­­tion regleras i Rättegångsbalken, ka­pitel 27, paragraf 18 och följande para­grafer (se här). Det får ske efter domstolsbeslut på be­gäran av åklagare. – Se också lag om elek­tronisk kommunikation.

[avlyssning] [elektronisk kommunikation] [juridik] [ändrad 31 juli 2019]

Dagens ord: 2013-12-08