hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

i svensk lag: det att polisen spelar in telefonsamtal och kopierar och sparar e‑post till och från misstänkta personer. Även SMS och andra meddelanden kan avläsas och sparas. – Detta ska skiljas från hemlig övervakning, som inne­bär att man registrerar vem som kommunicerar med vem, men inte vad som sägs eller skrivs. Se också hemlig dataavläsning. – Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation regleras i Rättegångsbalken, kapitel 27, paragraf 18 och följande paragrafer (se här). Det får ske efter domstolsbeslut på begäran av åklagare. – Se också lag om elektronisk kommunikation.

[avlyssning] [elektronisk kommunikation] [juridik] [ändrad 31 juli 2019]

Dagens ord: 2013-12-08