hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

det att polisen kartlägger trafiken till och från ett visst tele­fon­nummer eller e‑post­adress. Om det gäller numret till en mobil­tele­fon kan kart­lägg­ningen också gälla vilken plats mobilen finns på. Polisen kan också få rätt att stoppa vissa med­delan­den. – Hemlig över­vak­ning av elek­tronisk kom­mu­ni­ka­tion inne­bär inte att polisen har rätt att lyssna på tele­fon­sam­talen eller att läsa e-posten (jämför med hemlig av­lyss­­ning av elek­tronisk kom­mu­ni­ka­tion och hemlig data­avläs­ning). Om det gäller tele­fon kallas det ofta för telefon­­över­­vak­ning. –– Hemlig över­vak­ning av elek­tronisk kom­mu­ni­ka­tion regleras i Rätte­gångs­balken, kapitel 27, para­graf 18 och följande para­grafer (se här). Det krävs att en dom­stol ger till­stånd efter begäran av åklagare. –– Se också lagen om elek­tronisk kom­mu­nikation (LEK).

[elektronisk kommunikation] [övervakning]

Dagens ord: 2013-11-30