hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

det att polisen kartlägger trafiken till och från ett visst tele­fon­nummer eller e‑post­adress. Om det gäller numret till en mobil­tele­fon kan kart­lägg­ningen också gälla vilken plats mobilen finns på. Polisen kan också få rätt att stoppa vissa med­delan­den. – Hemlig över­vak­ning av elek­tronisk kommunika­tion inne­bär inte att polisen har rätt att lyssna på telefonsamtalen eller att läsa e-posten (jämför med hemlig av­lyss­­ning av elektronisk kommunika­tion och hemlig data­avläs­ning). Om det gäller telefon kallas det ofta för telefon­­övervak­ning. – Hemlig över­vak­ning av elektronisk kommunikation regleras i Rätte­gångs­balken, kapitel 27, paragraf 18 och följande paragrafer (se här). Det krävs att en dom­stol ger tillstånd efter begäran av åklagare. – Se också lag om elek­tronisk kommunikation (LEK).

[elektronisk kommunikation] [övervakning] [ändrad 2 augusti 2019]

Dagens ord: 2013-11-30