hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

polisens registrering av trafiken till och från ett bestämt tele­fon­nummer eller e‑post­adress (kontaktdata). Om det gäller numret till en mobiltele­fon kan kart­lägg­ningen också gälla vilken plats mobilen finns på (se också basstationstömning). Polisen kan också få rätt att stoppa vissa meddelanden. – Hemlig över­vak­ning av elektronisk kommunika­tion inne­bär inte att polisen har rätt att lyssna på telefonsamtalen eller att läsa e-posten (jämför med hemlig av­lyss­­ning av elektronisk kommunika­tion och hemlig dataavläsning). Om det gäller telefon kallas det ofta för telefon­­övervak­ning. – Hemlig över­vak­ning av elektronisk kommunikation regleras i Rättegångsbalken, kapitel 27, paragraf 18 och följande paragrafer (se här). Det krävs att en dom­stol ger tillstånd efter begäran av åklagare. – Se också lag om elek­tronisk kommunikation (LEK).

[elektronisk kommunikation] [övervakning] [ändrad 24 januari 2020]

Dagens ord: 2013-11-30