hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

polisens registrering av trafiken till och från ett bestämt telefonnummer eller e‑post­adress (kontaktdata). – Om hemlig övervakning gäller numret till en mobiltelefon kan kartläggningen också gälla vilken plats mobilen finns på (se också basstationstömning). Polisen kan också få rätt att stoppa vissa meddelanden. – Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation innebär inte att polisen har rätt att lyssna på telefonsamtalen eller att läsa e‑posten (jämför med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning). Om det gäller telefon kallas det ofta för telefonövervak­ning. – Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation regleras i Rättegångsbalken, kapitel 27, paragraf 18 och följande paragrafer (se här). Det krävs att en domstol ger tillstånd efter begäran av åklagare. – Se också lag om elektronisk kommunikation (LEK).

[elektronisk kommunikation] [övervakning] [ändrad 27 oktober 2021]

Dagens ord: 2013-11-30