Itanium

Intels första 64‑bitarsprocessor, utvecklad i sam­arbete med Hewlett-Packard (numera HPE). Den har EPIC-arkitekturen i stället för RISC, som ansågs för­åldrad när Itanium utvecklades. – Efter flera års för­seningar släpptes den första Itanium­processorn sommaren 2001. Hette först IA‑64. Så småningom blev den känd som ””Itanic”” (efter Titanic-katastrofen), efter­som det inte var många, förutom Hewlett-Packard, som an­vände den. Oracle slutade med Itanium­servrar 2011. – Intel tillverkade Itanium-pro­ces­sorer fram till 2017; den sista versionen, Itanium 9700, kom i maj 2017. HPE kommer att stödja Itanium fram till 2025 (länk). – Se Intels webb­sidor.

[processorer] [ändrad 15 maj 2017]