Itanium

Intels första 64‑bitarsprocessor, utvecklad i sam­arbete med Hewlett‑Packard (numera HPE), avvecklad 2017. Den hade EPIC‑arkitekturen i stället för RISC, som ansågs för­åldrat när Itanium utvecklades. – Efter flera års förseningar släpptes den första Itaniumprocessorn sommaren 2001. Hette först IA‑64. Så småningom blev den känd som ”Itanic” (efter Titanic‑katastrofen), eftersom det inte var många, förutom Hewlett‑Packard, som an­vände den. Oracle slutade med Itaniumservrarr 2011. – Intel tillverkade Itaniumproces­sorer fram till 2017; den sista versionen, Itanium 9700, kom i maj 2017. HPE kommer att stödja Itanium fram till 2025 (länk). (HPE använder numera processorer från Intel och AMD.) – Se Intels webb­sidor.

[nerlagt] [processorer] [ändrad 25 september 2018]