Itanium

Intels första 64‑bitarsprocessor, utvecklad i sam­arbete med Hewlett-Packard (numera HPE). Den har Epic-arkitekturen i stället för risc, som ansågs för­åldrad när Itanium utvecklades. – Efter flera års för­seningar släpptes den första Itanium­processorn sommaren 2001. Hette först IA‑64. Så småningom blev den känd som ””Itanic”” (efter Titanic), efter­som det inte var många, förutom Hewlett-Packard, som an­vände den. Oracle slutade med Itanium­servrar 2011. – Intel tillverkar fortfarande (2016) Itanium-pro­ces­sorer, men den generation som kommer 2017 (arbetsnamn Kittson) blir troligen den sista. – Se Intels webbsidor.

[hewlett-packard] [hpe] [intel]