Itanium

Intels första 64‑bitarsprocessor, utvecklad i samarbete med dåvarande Hewlett‑Packard† (numera HPE), avvecklad 2017. – Itanium hade EPIC‑arkitekturen i stället för RISC, som ansågs föråldrat när Itanium utvecklades. – Efter flera års förseningar släpptes den första Itaniumprocessorn sommaren 2001. Hette först IA‑64. Så småningom blev den känd som ”Itanic” (efter Titanic‑katastrofen), eftersom det inte var många, förutom Hewlett‑Packard, som använde den. Oracle slutade med Itaniumservrar 2011. – Intel tillverkade Itaniumprocessorer fram till 2017; den sista versionen, Itanium 9700, kom i maj 2017. HPE kommer att stödja Itanium fram till 2025. (HPE använder numera processorer från Intel och AMD.) – Se Intels webb­sidor.

[nerlagt] [processorer] [ändrad 25 september 2018]