hemlig dataavläsning

(HDA)avläsning av allt som skrivs och visas på en dator. – Detta görs i hemlig­het med hjälp av en trojansk häst, ett program som har installerats i datorn utan användarens vetskap. Den trojanska hästen kan avläsa varje knapp­tryck­ning på datorn och även uppfånga de meddelanden som tas emot på datorn. Den uppfångade informationen vidarebefordras till den som har installerat den trojanska hästen genom datorns internet­an­slut­ning. Genom att man avläser knapptryckningar kringgår man skyddsmedel som kryptering. – An­vändning av hemlig dataavläsning har i Sverige tid­ig­are avvisats som polisiär spanings­metod, men det aktu­a­li­se­rades på nytt i november 2015 efter massmorden i Paris. – I november 2017 lade utredaren Petra Lundh fram delbetänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89, se denna länk). Hon föreslår att hemlig dataavläsning ska tillåtas under fem år för att därefter ut­vär­de­ras. – Se också hemlig av­lyss­ning av elek­tron­isk kom­mu­ni­ka­tion och hem­lig över­vak­ning av elek­tron­isk kom­mu­ni­ka­tion.

[avläsning] [it-säkerhet] [juridik] [ändrad 20 november 2017]

Dagens ord: 2015-12-08