bogus

nonsens, strunt, båg, skräp – äldre pro­gram­merar­jargong för sådant som inte fungerar, inte är sant eller helt enkelt är fel eller dumt. – Bogus ingår i många andra ord, ibland i formen bogo, som i bogo­mips. – Bogus content är osant eller irrelevant inne­­håll i med­­delanden, till exempel för­­åldrade (=praktiskt taget alla) virus­­varningar eller på­­stå­enden om att Ericsson ger bort mobiltele­foner (se här). – I tidig hackar‑kultur fanns en hel låtsasveten­skaplig termino­logi för bogus, se bogon och quantum bogodynamics. – Se också kräkpost och crap.

[bluff och båg] [bogus] [källkritik] [ändrad 12 december 2017]

Swelung, Anna

även: Anna Swelund – en icke existerande person som figurerar i ett falskt kedje­brev om gratis­utdelning av mobil­tele­foner från Ericsson (som inte har sålt mobil­telefoner sedan 2001). Kedje­brevet är en bluff, och Ericsson har inte, och har aldrig haft, någon anställd med det namnet.

[bluff och båg] [fiktiva personer] [ändrad 2 november 2017]

e-posthygien

(email hygiene) – goda vanor som skyddar datorn mot datavirus och minskar exponeringen för spam. Till exempel:

  • – att du aldrig öppnar e‑post­bilagor från okända av­sändare;
  • – att du aldrig svarar på spam. Då be­kräftar du nämligen att din e‑postadress finns och fungerar. När spammaren vet det kan hon sälja adressen vidare till andra spammare, och då får du ännu mer spam;
  • – du bör inte heller skicka kedje­brev vidare, i synnerhet inte virus­­varningar eller bluffar (hoaxes), som att stor­­företag skänker bort saker (se Anna Swelung);
  • – att du använder pro­gram som upp­täcker och stoppar data­virus, spionprogram och andra oönskade pro­gram.

[e-post] [skydd] [spam] [ändrad 17 oktober 2012]

hoax

bluff, falsarium – genom­arbetat försök att få folk att tro att något påhittat är sant eller äkta. – En hoax kan göras som ofog eller skämt, som ett sätt att visa att folk är godtrogna, som ett sätt att få publicitet eller som led i bedrägeri. Det är inte kriminellt att göra en hoax, såvida den inte är led i ett brott. Om det är ett brott kallas det på engelska ibland för sting (blåsning). – En hoax riktar sig nästan alltid till en stor publik. Om folk går på den uppstår kanske en vandringssägen. (Se också kräk­post och prank.) – En tavelförfalskning som görs enbart i vinstsyfte är ingen hoax (det är ett bedrägeri, fraud), men en tavelförfalskning som görs för att visa att folk är lättlurade är en hoax. På inter­net kan en hoax vara ett mejl som varnar för datavirus som inte finns längre (se virusvarning), som utlovar gratis mobiltelefoner (se Anna Swelung) eller som försöker skapa moralpanik om något som inte har hänt (se bonsai kittens). De börjar som medvetna skämt och lever vidare som vandringssägner. – Sådana mejl brukar uppmana mottagaren att genast skicka mejlet vidare till alla hon känner. Den ursprungliga avsändaren tycker att det är roligt att folk låter sig luras. – Ordet hoax kommer troligen av hocus (som i hokus pokus). Det har funnits på engelska sedan 1700‑talet och är alltså ingen datorterm, men hoaxes är vanliga på internet. – Jämför med fraud, ponzibedrägeri, prank, scam och spoof. – Se också Museum of hoaxes (länk) (nere i februari 2023).

[bluff och båg] [källkritik] [ändrad 21 februari 2023]