scam

  1. bedrägeri, svindel, bluff, blåsning, bondfångeri – det att man lurar människor att betala för något som de aldrig får. Alternativt att de be­talar dyrt för något värde­löst. – Ordet scam används i synner­het, men inte enbart, om genom­arbetade be­drä­ge­rier där be­drag­arna an­stränger sig för att dupera offren genom att tillverka för­falsk­ningar, bjuda på dyra middagar, utge sig för att vara betydelsefulla personer och på andra sätt.  – Om varför även kunniga och in­telli­genta per­soner ibland faller för bedrägerier, se den brittiska forsk­nings­rapporten The psychology of scams (länk). – Exit scam är ett slags bedrägeri där en till synes seriös verksamhet först tar emot betalning för varor och tjänster som faktiskt levereras, men när försäljningen tagit fart slutar att leverera, tar inbetalade pengar och sticker. – Jäm­för med fraud, hoax, spoof och Nigeria­brev samt Re:scam och scam baiting;
  2. SCAM, se Standard content archive management.

[bluff och båg] [förkortningar på S] [informationshantering] [juridik] [källkritik] [ändrad 8 februari 2019]