scam

  1. bedrägeri, svindel, bluff, blåsning, bondfångeri – det att man lurar människor att betala för något som de aldrig får. Alternativt att de betalar dyrt för något värde­löst. – Ordet scam används i synnerhet, men inte enbart, om genomarbetade bedrä­ge­rier där bedragarna anstränger sig för att dupera offren genom att tillverka förfalskningar, bjuda på dyra middagar, utge sig för att vara betydelsefulla personer och på andra sätt.  – Om varför även kunniga och intelligenta personer ibland faller för bedrägerier, se den brittiska forskningsrapporten The psychology of scams (länk). – Exit scam är ett slags bedrägeri där en till synes seriös verksamhet först tar emot betalning för varor och tjänster som faktiskt levereras, men när försäljningen tagit fart slutar att leverera, tar inbetalade pengar och sticker (se också ponzibedrägeri). Kallas också för rug pull eller pull‑the‑rug scam. – Jämför med fraud, hoax, spoof, Nigeriabrev och tech grifter samt Re:scam och scam baiting;
  2. SCAM, se Standard content archive management.

[bluff och båg] [förkortningar på S] [informationshantering] [juridik] [källkritik] [ändrad 30 december 2022]