bluff

påstående att man har något som man inte har, eller kan något som man inte kan, framfört i förhoppningen att man ska bli trodd. Det kan också vara att ge ett sådant intryck utan att man uttryckligen påstår något. En bluff kan vara bedrägeri, men det kan också vara ett slags skämt eller psykologiskt knep. I poker är det legitimt att bluffa. På engelska: scam, hoax, bluff. – Läs också om Bluffakuten.

[bluff och båg] [12 februari 2018]