Cybersuds

(förr) – namn på sammankomster varje vecka för folk i it‑branschen. Det började på 1990‑talet i Silicon Valley och spred sig till New York och andra platser. Riktigt stora sammankomster kallades för Super Cybersuds. Syftet var att knyta kontakter och starta företag. Sammankomster under det namnet upphörde efter några år. – Namnet: Suds syftar troligen på den öl som dracks (alltså på skummet). – Se också cyber.

[inaktuellt] [it-historia] [socialt] [ändrad 18 april 2020]

Cyber investigation analysis standard expression

(CASE) – en europeisk standard för forensiska it‑system. Alltså it‑system som används i brottsutredningar för undersökning av eventuellt bevismaterial. Polisen i EU-länderna har 2017 kommit överens om att använda CASE för att enklare kunna utväxla information och bistå varandra. CASE är skrivet i öppen källkod och är en tillämpning av Unified cyber ontology, UCO. – Läs mer på GitHub.

[kriminalteknik] [öppen källkod] [16 maj 2017]

cyber-arms industry

”cybervapenindustrin”, ”cybervapenbranschen” – benämning på tillverkning och försäljning av program och andra verktyg samt tjänster för dataintrång och attacker mot it-system. – I cybervapenindustrin sker handeln dels ”vitt” mellan statliga organ som underrättelsetjänster och företag som öppet, eller i varje fall lagligt, utvecklar sådana program, dels ”svart” mellan kriminella och dessutom i en gråzon där hackare säljer sina produkter och tjänster till myndig­heter – eller omvänt.

[it-säkerhet] [krig] [ändrad 30 september 2021]

cyberbomb

kraftfull attack mot motståndarens it-resurser. – Ordet har ingen exakt betydelse. Det används om metoder för att slå ut, avläsa och manipulera motståndarens it-nätverk och mobiltelefoni i stor skala. – Se också cyberkrigföring.

[attacker] [krig] [ändrad 18 april 2020]

cyberattack

allmän beteckning på attacker på it-system. Det kan gälla dataintrång, olika former av sabotage eller utnyttjande av it-systemet för att angripa tredje part (se botnät). – Förleden cyber har ingen särskild betydelse här, förutom att det handlar om it, men den används ofta när det gäller krig och terrorism. Därför förekommer ordet cyberattack ofta när man misstänker att det inte är vanliga hackare som ligger bakom. – På engelska: cyber attack.

[attacker] [ändrad 18 april 2020]