cyberhot

hot om attacker och manipulation av it-system samt stöld av information. Uttrycket cyberhot kan användas vare sig hotet riktas mot privatpersoner, företag, myndigheter eller mot försvarsmakten och strategiskt viktiga inrättningar, men det används i synnerhet när hotet kommer från främmande makt. – Se till exempel MSB:s webbsidor: länk. – IDG:s artiklar om cyberhot: länk. – På engelska: cyber threat, cybersecurity threat.

[it-säkerhet] [10 december 2020]