”Place of interest”, ”fornminne” – specialtangent som har funnits på Mac­intosh från början. Tangenten kallas för command key, kommando­tangent. På samma tangent finns vanligtvis också förkortningen Cmd och ibland också ett äpple (). – Det var formgivaren Susan Kare som valde tecknet efter att ha sett den nordiska symbolen för fornminne. Det officiella engelska namnet på tecknet är place of interest.

[tecken]

papperskorg

Ikonen för papperskorgen från den första Macen. Den liknar mer en soptunna.
Designad av Susan Kare för den första Macen.

(recycle bin eller trash) –– utrymme på dator där man lägger filer som ska raderas. Brukar visas som en ikonskriv­bordet eller som en mapp i listan över mappar. – Tek­niskt sett är pappers­korgen en katalog i fil­systemet. Filer som läggs i papperskorgen raderas inte omedel­bart. Om man ångrar sig kan man ta tillbaka filer i pappers­korgen och använda dem igen. För att radera filerna per­ma­nent an­vänder man en speciell in­struk­tion, annars kan de i princip ligga kvar i papperskorgen i evighet. (Men i äldre person­datorer ”tömdes” pappers­korgen varje gång man stängde av datorn.) – Be­näm­ningen pappers­korg (trash) med ikon i form av en soptunna infördes av AppleLisa och Mac­intosh. (Kallas ofta för soptunna, men i Apples dokumenta­tion har det stått pappers­korg). Microsoft kallar det för recycle bin på engelska och pappers­korg på svenska. – Liknande funk­tioner finns i e‑postprogram. – Man brukar skilja mellan mapparna trash och junk (skräp). Trash inne­håller sådant som an­vänd­aren har kastat för att det inte behövs längre, medan junk inne­håller spam.

[filer] [grafiskt användargränssnitt] [ändrad 6 december 2018]

Kare, Susan

Susan Kare.

amerikansk formgivare (1954). –– Susan Kare ritade ikonerna och typ­snitten till den första Macintoshen, fortsatte med ikonerna till Next och an­ställdes sedan på Micro­soft, där hon form­gav ikonerna till Windows, version 3. Susan Kare har formgett många av de ikoner som alla dator­användare känner igen. Hon anställdes 2015 som designledare på Pinterest. –– Susan Kares webb­plats är kare.com.

[grafiskt användargränssnitt] [susan kare] [ändrad 30 mars 2017]