”Fornminne”, ”place of interest” – tecken på en specialtangent som har funnits på Macintosh från början. Tangenten kallas för command key, kommandotangent. På samma tangent finns vanligtvis också förkortningen Cmd och ibland också ett äpple (). – Det var formgivaren Susan Kare som valde tecknet efter att ha sett den nordiska symbolen för fornminne. Det officiella engelska namnet på tecknet är place of interest.

[mac] [tangentbord] [tecken] [ändrad 24 november 2019]

papperskorg

Ikonen för papperskorgen från den första Macen. Den liknar mer en soptunna.
Designad av Susan Kare för den första Macen.

(recycle bin eller trash) – utrymme på dator där man lägger filer som ska raderas. Brukar visas som en ikonskriv­bordet eller som en mapp i listan över mappar. – Tekniskt sett är papperskorgen en katalog (mapp) i filsystemet. Filer som läggs i papperskorgen raderas inte omedelbart. Om man ångrar sig kan man ta tillbaka filer i papperskorgen och använda dem igen. För att radera filerna per­ma­nent an­vänder man en speciell instruktion, annars kan de i princip ligga kvar i papperskorgen i evighet. (Men i äldre persondatorer tömdes papperskorgen varje gång man stängde av datorn.) – Benämningen papperskorg (trash) med ikon i form av en soptunna infördes av AppleLisa† och Mac­intosh. (Kallas ofta för soptunna, men i Apples dokumentation har det stått papperskorg). Microsoft kallar det för recycle bin på engelska och papperskorg på svenska. Liknande funktioner finns i e‑postprogram. – Man brukar skilja mellan mapparna trash och junk (skräp). Trash inne­håller sådant som använd­aren har kastat för att det inte behövs längre, medan junk innehåller spam.

[filer] [grafiskt användargränssnitt] [ändrad 6 december 2018]

Kare, Susan

Susan Kare.

amerikansk formgivare (1954). – Susan Kare ritade ikonerna och typ­snitten till den första Macintoshen, fortsatte med ikonerna till NeXT† och an­ställdes sedan på Micro­soft, där hon form­gav ikonerna till Windows, version 3. Susan Kare har formgett många av de ikoner som alla dator­användare känner igen. Hon anställdes 2015 som designledare på Pinterest. – Susan Kares webb­plats är kare.com (nere i augusti 2021).

[formgivning] [grafiskt användargränssnitt] [personer] [susan kare] [ändrad 16 augusti 2021]