radera

(erase) – avlägsna lagrade data från hårddisk eller annat lagringsmedium. Ordet radera används ofta i samma betydelse som ta bort (delete), men ibland specifikt om metoder som gör raderade data omöjliga att återskapa. – Se också scratch, shred och överskriva.

[data] [ändrad 14 augusti 2019]