papperskorg

Ikonen för papperskorgen från den första Macen. Den liknar mer en soptunna.
Designad av Susan Kare för den första Macen.

(recycle bin eller trash) – utrymme på dator där man lägger filer som ska raderas. Brukar visas som en ikonskriv­bordet eller som en mapp i listan över mappar. – Tek­niskt sett är pappers­korgen en katalog i fil­systemet. Filer som läggs i papperskorgen raderas inte omedel­bart. Om man ångrar sig kan man ta tillbaka filer i pappers­korgen och använda dem igen. För att radera filerna per­ma­nent an­vänder man en speciell in­struk­tion, annars kan de i princip ligga kvar i papperskorgen i evighet. (Men i äldre person­datorer tömdes pappers­korgen varje gång man stängde av datorn.) – Be­näm­ningen pappers­korg (trash) med ikon i form av en soptunna infördes av AppleLisa och Mac­intosh. (Kallas ofta för soptunna, men i Apples dokumenta­tion har det stått pappers­korg). Microsoft kallar det för recycle bin på engelska och pappers­korg på svenska. Liknande funk­tioner finns i e‑postprogram. – Man brukar skilja mellan mapparna trash och junk (skräp). Trash inne­håller sådant som an­vänd­aren har kastat för att det inte behövs längre, medan junk inne­håller spam.

[filer] [grafiskt användargränssnitt] [ändrad 6 december 2018]