Pinterest

socialt medium för sparande och publicering av bilder. – Bilderna kan vara foton, men också allt annat som kan visas på en bildskärm, som teck­ningar, diagram och avbildad text. – Grundidén är att den som har konto på Pinterest använder det som en klippbok där hon enkelt kan spara bilder från webb­sidor. Andra användare av Pinterest kan se vad hon har sparat för bilder och i sin tur spara dem på sina egna sidor – och så vidare i flera led. Grundläget är att bilderna är sökbara för alla medlemmar i Pinterest, men det går att skapa anslagstavlor som bara är tillgängliga för med­lem­men själv och eventuellt också för inbjudna vänner. Man kan följa andra medlem­mar, som på Twitter, men det blir inte automat­iskt ömsesidigt som på Facebook (man blir inte ”vänner”). – Pinterest öppnades 2010, och grund­­a­­des av Paul Sciarra, Evan Sharp och Ben Silbermann, som är vd (2018). Pinterest räknas 2017 som ett av de tio största sociala medierna, och hade i slutet av 2017 ungefär 200 miljoner medlemmar.

[sociala medier] [ändrad 15 maj 2018]