skrivbord

(eller skrivbordsyta) i grafiska an­vändar­gräns­snitt: bak­grunds­yta, arbets­yta: den yta på bild­skärmen som ligger bakom alla öppna fönster och dialog­rutor. På skriv­bordet finns ikoner som re­pre­sen­terar filer, program och an­sluten ut­rust­ning, till exempel fri­stå­ende hård­diskar. Det finns också menyer för funk­tioner i operativ­systemet och ofta fält eller lister med funk­tioner som an­vänd­aren vill ha lätt åt­kom­liga. Bygga om skriv­bordet rätta till ett fel i operativ­systemet som visar sig genom att det inte händer något när man klickar på ikonerna på skriv­bordet. När man bygger om skriv­bordet åter­ställs kopp­lingen mellan filerna på skriv­bordet och de program som har skapat dem.