skrivbord

(eller skrivbordsyta) – i grafiska användar­gräns­snitt: bak­grunds­yta, arbetsyta: den yta på bild­skärmen som ligger bakom alla öppna fönster och dialog­rutor. Ofta dekorerad med en bild. På skriv­bordet finns ikoner som repre­sen­terar filer, program och an­sluten ut­rust­ning, till exempel fristående hård­diskar / SSD. Det finns också menyer för funk­tioner i operativsystemet och ofta fält eller lister med funktioner som an­vänd­aren vill ha lätt åtkomliga. – Bygga om skriv­bordet – rätta till ett fel i operativsystemet som visar sig genom att det inte händer något när man klickar på ikonerna på skrivbordet. När man bygger om skriv­bordet återställs kopp­lingen mellan filerna på skriv­bordet och de program som de representerar. – Benämningen skrivbord i denna betydelse och dess upplägg uppkom på 1970 talet på forskningsinstitutet PARC, där man studerade hur kontorspersonal arbetade på den tidens kontor och försökte återskapa det på bildskärmen. – På engelska: desktop.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 12 december 2019]