Distributed denial of secrets

(DDoSecrets) – en webbplats som publicerar dokument om missförhållanden och maktmissbruk. – DDoSecrets grundades 2018 av amerikanska journalisten Emma Best (se länk) och en annan person. Det är mest känt för publiceringen av BlueLeaks, en stor samling interna dokument från USA:s polis. DDoSecrets har beskrivits som en efterföljare till WikiLeaks. – Namnet anspelar på termen distributed denial of service (överbelastningsattack). – Se ddosecrets.com.

[aktivism] [avslöjanden] [19 maj 2021]