hackaton

hackarmaraton, på engelska: hackathon – intensiv tävling i pro­gram­me­ring eller i att knäcka säker­hetsfunk­tioner. Vanligt­vis sitter deltagarna i samma lokaler, och det hela kan pågå dygnet runt i flera dagar. – Virtu­ellt hackaton innebär att del­tag­arna är på olika platser och kom­mu­ni­cerar genom internet. – Se också Poverty hack­athon, Hack for change och Random hacks of kindness (RHoK). – Jämför med LAN‑party. – Böjning: hackaton böjs som maraton (länk), alltså utan särskild pluralform: ett hackaton – flera hackaton.

[hackare] [it-säkerhet] [programmering] [ändrad 10 oktober 2019]

Dagens ord: 2012-12-08