hackaton

hackarmaraton, på engelska: hackathon – intensiv tävling i pro­gram­me­ring eller i att knäcka säker­hetsfunk­tioner. Van­ligt­vis sitter deltagarna i samma lokaler, och det hela kan pågå dygnet runt i flera dagar. – Virtu­ellt hackaton innebär att del­tag­arna är på olika platser och kom­mu­ni­cerar genom internet. – Se också Poverty hack­athon och Hack for change. – Jäm­för med LAN‑party.

[hackare] [it-säkerhet] [programmering] [ändrad 9 mars 2018]

Dagens ord: 2012-12-08