Random hacks of kindness

(RHoK) – en organisation som anordnar hackaton för att hitta lösningar på samhällsproblem. Organisationen finns eller har funnits i flera länder, men 2020 tycks bara den i Australien vara aktiv – se rhokaustralia.org. – Namnet anspelar på uttrycket random acts of kindness – se också hack.

[aktivism] [hackare] [organisationer] [5 november 2020]