hoteling

skrivbordsbokning – beteckning på kontor utan fasta arbetsplatser. De som tänker arbeta på kontoret bokar en arbetsplats i förväg. Ofta har de anställda varsin rullbar hurts med personliga saker. – Hoteling (amerikansk term) infördes först på arbetsplatser med många säljare och andra som tillbringade en stor del av arbetstiden utanför kontoret. Man insåg att det alltid stod ett antal skrivbord tomma, och anpassade därför antalet skrivbord till den faktiska användningen. Under Covid 19-pandemin har användningen ökat. – Jämför med hot desking.

[arbetsplats] [ändrad 4 maj 2021]

hemarbete

arbete i hemmet i stället för på den vanliga arbetsplatsen med användning av dator, mobiltelefon eller surfplatta samt, vanligtvis, internet. Hemarbete är en typ av distansarbete. – På engelska: working from home, telecommuting, teleworking.

[distansarbete] [20 december 2020]

distansarbete

arbete på en annan plats än den vanliga arbetsplatsen med användning av dator, mobiltelefon eller surfplatta samt, vanligtvis, internet. – Distansarbete kan göras på hotell, i annan lokal, under resa eller i hemmet (hemarbete). – På engelska: remote work, working remotely, teleworking. På svenska förekommer också benämningen fjärrarbete. Om den arbetande är på resa för det mesta talar man också om digital nomadism.

[distansarbete] [20 december 2020]

flexning

  1. – det att ett material ger efter lite när man trycker på det, fast det inte borde. Det flexar. Det kan till exempel gälla tangentbord och pekskärmar, och kan ge ett intryck av bristande kvalitet – tillverkaren verkar ha använt för tunt material. Ordet flexning används också i robotik om att robotarmar på grund av tyngdkraften inte rör sig exakt som de är instruerade att göra;
  2. – tillämpning av flextid, alltså det att anställda har rätt att flexa – att inom bestämda ramar komma till arbetet och gå hem när de själva vill, förutsatt att avvikelserna från normalarbetstiden jämnar ut sig så småningom.

Flexa, flexning kommer av ordet flexibel.

[arbetsliv] [hårdvara] [material] [robotar] [8 juli 2020]

resfri

resfritt möte – om möten som anordnas som videokonferenser i stället för att deltagarna reser till mötesplatsen för att träffas. – Skrivs också resefri. På engelska: non‑travel meeting, men oftare: virtual meeting eller online meeting. (Benämningen travelfree meeting används mest av svenskar som av någon anledning använder engelska uttryck, och verkar vara en direktöversättning av resfritt möte.) – Se också kontaktfri.

[arbetsliv] [virtuellt] [ändrad 9 augusti 2021]

MainStreet

ett amerikanskt rekryteringsföretag som tidigare betalade tio tusen dollar till personer som tog it‑jobb som gjorde att de måste flytta från Silicon Valley. Företaget har senare gått över till att erbjuda skatterådgivning. – Tanken var att utflyttarna skulle slippa de höga levnadskostnaderna i Silicon Valley och därför acceptera en lägre lön, vilket arbetsgivaren tjänar på. Belöningen på tio tusen dollar betalades ut efter ett års anställning. MainStreet grundades 2019 av tre tidigare anställda på Google. – Se mainstreet.com. – Läs också om tech exodus.

[arbetsmarknad] [ändrad 6 februari 2023]

coworking

det att ett antal personer delar på samma arbetslokaler utan att ha samma arbetsgivare. – Det kan vara ensamföretagare, frilansare eller distansarbetare. De delar på kostnader för lokalerna med tillgång till bredband, kök och gemensamma utrymmen och får sällskap av varandra. Skrivs också co‑working. På svenska talar man om kontorskollektiv eller kontorshubb.

[lokaler] [ändrad 28 april 2021]

flexplace

flexplats – fritt val mellan att arbeta på arbetsplatsen eller hemma. Ordet anspelar på flextime, flextid.

[arbetsplats] [ändrad 24 september 2018]