desking

  1. – jämförande av olika låneerbjudanden för att man ska kunna välja det förmånligaste. – Desking software – program som underlättar detta;
  2. – utplacering av anställda eller andra på tillgängliga skrivbord; att förse en arbetsplats med skrivbord (och andra möbler);
  3. – hot desking, hotdesking – det att ingen anställd har eget, fast skrivbord, utan de anställda som är inne sätter sig vid de skrivbord som råkar vara lediga. Varje anställd brukar ha en rullhurts med egna saker.– Jämför med hoteling.

[applikationer] [arbetsplats] [företag och ekonomi] [ändrad 17 maj 2022]

virtual workforce

anställda som alltid arbetar på distans. I synnerhet om anledningen är att de bor långt från det som annars skulle vara arbetsplatsen, kanske i ett annat land. – Virtu­ell arbetskraft har blivit en aktuell term i USA därför att det har blivit svårt att rekrytera kvalificerat folk inom it och inom andra områden. Företagen anställer därför personer som bor långt borta, och som inte vill flytta. De får därför tillstånd att ständigt jobba hemifrån. – Ett annat skäl kan vara att företaget vill ha bemanning dygnet runt, och därför anställer personal som bor i olika tids­­zoner. – Ordet virtuell an­vänds här i överförd be­märkelse. Virtuell arbetskraft är förstås riktiga männi­skor: det är deras för­bindelse med före­taget som kallas för virtuell.

[arbetsmarknad] [jargong] [virtuellt] [ändrad 26 mars 2015]

Hoffice

ett projekt för personer som vill arbeta till­sammans hemma hos varandra. Del­tagarna kan vara ensamföretagare, frilansare eller anställda som jobbar på distans. – Tanken är att de inte bara ska sitta i samma bostad och jobba var för sig, utan att de under arbets­dagen också ska äta, träna och göra andra saker tillsammans. Inga avgifter tas ut. – Hof­fice-rörelsen startades 2013 av den svenska psyko­logen och civil­ekonomen Christofer Gradin Franzén, och har sedan dess spritts till många länder. – Hoffice har ibland jäm­förts med Airbnb, men det är miss­­visande: Hoffice är inget affärsdrivande projekt. – Se hoffice.nu. – Läs också om coworking och kontorshubb.

[lokaler] [socialt] [ändrad 28 april 2021]

datorstött samarbete

system som underlättar dator­baserat arbete i grupp och på distans. Vanliga funktioner är delade dokument­arkiv, diskussions­listor, skriv­tavlor (whiteboards), skärm­delning och video­konferenser. Ett kriterium är att man ska kunna kommunicera i real­tid (e-post är inte real­tids­kommu­nikation). Dator­stött samarbete kallas på engelska för computer supported cooperative work (CSCW) och på svenska också för synkron gruppvara (föråldrat).

[arbetsliv] [gemensamt arbete] [ändrad 26 april 2020]