Telegram

en tjänst för snabbmeddelanden. – Från 2017 kan Telegram också användas för röstsamtal. All kommunikation krypteras. – Telegram startades 2013 av de ryska bröderna Pavel Durov och Nikolay Durov. Tjänsten uppges ha 170 miljoner användare (mars 2018). – I mars 2018 tillkännagavs att Telegram, som är registrerat på brittiska Jungfruöarna, skulle ha en initial coin offering (ICO), som företaget hoppades få in 2,6 miljarder dollar på. Men i maj 2018 meddelades att ICO:n ställdes in. Pengarna skulle användas för lansering av ett eget system baserat på en blockkedja, Telegram open network (TON). I det ingår ett betalningssystem och en kryptovaluta. ICO:n skulle, om den hade gått som förväntat, ha blivit den största ICO:n hittills. Men enligt obekräftade uppgifter i pressen har Telegram tillräckligt med pengar för att realisera TON utan en ICO. – I april 2018 beslöt ryska myndigheter att Telegrams meddelandetjänst skulle blockeras efter att företaget hade vägrat att lämna ut krypteringsnycklar (se artikel från Reuters). – Se telegram.org.

[blockkedjor] [kryptovalutor] [meddelanden] [övervakning] [ändrad 24 augusti 2019]

eco

en kryptovaluta som har utvecklats på initiativ av apptaxibolaget Ubers grundare Garrett Camp. – Eco är konstruerat för att nätverket som bekräftar transaktioner ska dra så lite energi som möjligt. Det finns en blockbelöning, men den fördelas lika mellan alla noder i nätverket. Detta för att inte stimulera deltagare till användning av kraftfulla och energikrävande grävardatorer för att vinna blockbelöningen. Vem som helst kan inte heller gå med i Eco‑nätverket, utan varje ny nod måste godkännas. Utvecklingen av Eco inleddes 2017. – Se eco.com.

[kryptovalutor] [2 mars 2018]

dubbelspendering

(double spending) – om elektroniska pengar: betalning två gånger med samma peng. (Samma ord, med dubbel-, används också om betalning tre eller flera gånger med samma peng.) – En elektronisk peng är en sifferserie som det är lätt att kopiera. Utan skydd mot dubbelspendering skulle man därför kunna betala hur många gånger som helst med samma elektroniska peng genom att kopiera sifferserien med ctrl‑c och klistra in den med ctrl-v om och om igen. System för elektroniska pengar (i betydelsen elektroniska kontanter, alltså inte kontobaserade betalningssystem) måste därför ha skydd mot dubbelspendering. Det finns i grunden två sätt:

  • – alla betalningar registreras i en databas och måste godkännas genom kontroll i den databasen;
  • – varje elektronisk peng måste åtföljas av en förteckning över alla betalningar som den har använts i. Det är så bitcoin och andra kryptovalutor skyddas mot dubbelspendering, se blockkedja.

– Skilj mellan dubbelspendering och dubbelbetalning. Dubbelbetalning är när man betalar samma räkning två gånger.

[elektroniska pengar] [ändrad 24 januari 2022]

petro

– eller petromoneda – en kryptovaluta som släpptes av Venezuela i februari 2018. Värdet är knutet till priset på ett fat olja. Det tillkommer inga nya petro efter lanseringen (ICO:n). – Petron infördes som alternativ till Venezuelas vanliga valuta, bolivaren, som är drabbad av hög inflation. – Se kryptovalutans webbsidor (långsamma).

[kryptovalutor] [ändrad 18 september 2021]

hodl

om bitcoin: jargong för att behålla sina bitcoin (eller annan kryptovaluta) oavsett hur mycket växelkursen stiger. En hodlare (hodler) avstår från att spekulera och behåller sina kryptopengar tills bitcoin blir allmänt accepterat som betalningsmedel. – Hodl är en felstavning av engelska hold, känd sedan 2013 (se detta diskussionsinlägg). Det har sedan tolkats som en bakronym för ”hold on for dear life”.

[bakronymer] [jargong] [kryptovalutor] [ändrad 8 september 2020]

blockbelöning

(block reward) – ett antal bitcoin som går till den som lägger ett nytt block till blockkedjan. – Att lägga ett block till blockkedjan innebär att ett antal nya betalningar bekräftas som giltiga och kan ses och kontrolleras av alla i bitcoinnätverket. Detta förutsätter en komplicerad matematisk beräkning. Beräkningarna blir svårare och svårare med tiden, samtidigt som antalet bitcoin som genereras blir färre per tidsenhet. Dessutom blir det fler och fler så kallade grävare (eller brytare) som tävlar om blockbelöningarna, men bara en av dem kan få belöningen för varje block. Det har lett till att grävarna skaffar allt mer kraftfulla datorsystem, så kallade grävardatorer, för att ha en chans att lösa problemet först. Blockbelöningen var från början 50 bitcoin, men den halveras varje gång som 210 000 block har lagts till blockkedjan. Belöningen är 6,25 bitcoin sedan maj 2020. Blockbelöningen kan ses som en kompensation för att grävaren har ställt sin datorkapacitet till bitcoinnätverkets förfogande. – Andra kryptovalutor har liknande system, ofta utvecklade för att vara mindre tidskrävande än det som används i bitcoin. – Se bevis på arbete (proof of work).

[blockkedjor] [kryptovalutor] [ändrad 13 september 2020]

proof-of-burn

(”bevis på bränning”, ”bevis på uppeldning”) – krav på att den som vill ha tillgång till en viss tjänst eller resurs i ett blockkedje-baserat nätverk först ska förstöra ett visst belopp i kryptovaluta. Beloppet ska skickas till ett konto som ingen har tillgång till, och överföringen ska dokumenteras. – Proof-of‑burn är ett av flera sätt att kräva en prestation av den som begär en tjänst eller tillgång till en resurs. Det görs för att försvåra missbruk och attacker. Jämför med bevis på arbete, proof-of-work, bevis på auktoritet, proof‑of‑authority, och bevis på insats, proof-of-stake. – Kravet på att beloppet ska brännas förekommer i nystartade nätverk. Den som vill vara med måste göra en uppoffring, men ingen av initiativtagarna eller någon annan ska tjäna på det: därför ska pengarna förstöras. Detta anses öka tilltron till nätverket.

[blockkedjor] [kryptovalutor] [proof of] [ändrad 26 mars 2018]